Şirketlerin, seçilen dönem ve döviz kurları bazında azalan zararlarının listelendiği tablodur. Şirketlerin zararlarının azalması mali performanslarının arttığına işaret eder. Ancak yine de zarardan kâra geçilmemesi istenen bir durum değildir.

Net Değişimi

Zararı azalan şirketlerin net değişimi, şirketlerin faaliyetleri sonucunda oluşan zararın seçilen dönem ve döviz kuruna göre azalışlarını ve net farkını gösterir. Bu sayede şirketlerin zarar değişimlerini büyüklüklerine göre listeleyebilir ve zararını en fazla azaltan şirketleri kolayca analiz edebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Zararı azalan şirketlerin yüzde değişimi, şirketin faaliyetleri sonucu azalan zararının seçilen dönem ve döviz kuruna göre yüzdesel değişimini gösterir. Böylece şirketlerin zararlarındaki değişimleri yüzdesel olarak büyüklüklerine göre listeleyebilir ve zararını en fazla azaltan şirketleri kolayca analiz edebilirsiniz.