Yabancı Saklamasındaki Hisseler tablosunda Yabancıların(Citibank, Deutsche Bank ve Bank of America) saklama hesaplarındaki hisse senetlerinin toplam adetleri, TL tutarları ve takas toplamındaki yüzdesel oranları listelenmektedir.

Yabancı Saklamasındaki Hisseler tablosu 5 sütundan oluşmaktadır.

Toplam Adet(Adet); İlgili hisse senedinin yabancıların saklama hesaplarındaki toplam adetini gösterir

Takas Toplamı(Adet); İlgili hisse senedinin takas saklama hesaplarında bulunan toplam adetini gösterir.

Toplam(TL); İlgili hissenin yabancıların saklama hesaplarındaki toplam TL tutarını gösterir.

Takas Toplamı(TL); İlgili hisse senedinin takas saklama hesaplarında bulunan toplam TL tutarını gösterir.

% Takas Toplamı; İlgili hisse senedi için, yabancıların saklama hesaplarında bulunan tutarın, toplam takas hesaplarında bulunan tutarına oranını gösterir.