Hisselerin ayrı ayrı ve toplam son 5 yıl getirilerini ve bu getirilerin geometrik ortalamalarını görebilirsiniz.

Kaybettirmeyenler tablosu 7 sütundan oluşmaktadır.

Son 5.yıl; hissenin ilgili yılın başından, o yılın son tarihine kadar olan getiriyi gösterir.

Son 4.yıl; hissenin ilgili yılın başından, o yılın son tarihine kadar olan getiriyi gösterir.

Son 3.yıl; hissenin ilgili yılın başından, o yılın son tarihine kadar olan getiriyi gösterir.

Son 2.yıl; hissenin ilgili yılın başından, o yılın son tarihine kadar olan getiriyi gösterir.

Son 1.yıl; ; hissenin ilgili yılın başından, o yılın son tarihine kadar olan getiriyi gösterir.

Getiri (%) – S5Y; hissenin son 5 yıl toplam getirilerini verir.

Ortalama; yıllık getirilerin geometrik ortalamasını verir.

Geometrik ortalama n tane getirinin çarpımının n. dereceden kökü alınarak hesaplanmaktadır:

Getiriler x1,x2,x3,...,xn ise; Geometrik Ortalama = ( (1+x1)*(1+x2)*(1+x3)*...*(1+xn) )(1/n) -1

Kaybettirmeyenler sayfası açıldığında Ortalama sütunu verileri büyükten küçüğe sıralı olarak listelenmiştir.