Hisselerin yılbaşından itibaren günlük getirileri kullanarak, endekse göre hesaplanan beta değerlerini görebilirsiniz

Beta, risk göstergesi olarak kullanılır. Beta 1'e yakın ise endeks ile aynı şekilde hareket eder. Beta > 1 ise endeksten daha hızlı düşer veya yükselir. Beta < 1 ise endeksten daha yavaş düşer veya yükselir. Örnek: Beta( ‘yb’, 'XU100') yılbaşından bu yana günlük kapanış verileri kullanılarak XU100 endeksine göre betayı hesaplar.

Beta: Bir hissenin beta katsayısı hisse senedinin pazar riskinin bir ölçüsüdür. Hisse senedinin beta katsayısı, hisse senedinin endekse karşı duyarlılığını (volatilite) göstermektedir.

Beta Katsayısı: ß

ß=1 ise hissenin hareketi endeksle aynı (ortalama risk)

ß< 1 ise hissenin hareketi endeksten daha yavaş (az riskli, düşük volatilite)

ß>1 ise hissenin hareketi endeksten daha hızlı (daha riskli, yüksek volatilite)

Eğer bir hissenin betası 1 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %10 değer kazanması, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise o hissenin %10 düşmesi beklenir. Diğer taraftan, eğer bir hissenin betası 0.5 ise endeksin %10 yükseldiği bir dönemde o hissenin %5 yükselmesi, endeksin %10 düştüğü bir dönemde ise, o hissenin %5 düşmesi beklenir. Aynı şekilde bir hissenin betası 1.5 ise, endeksin %10 arttığı bir dönemde o hissenin %15 değer kazanması, endeksin %10 düştüğü bir dönemde o hissenin %15 düşmesi beklenir.

Hızlı hareket edenler sayfası açıldığında Beta sütunu verileri büyükten küçüğe sıralı olarak listelenmiştir.