Hisse başına kar, yatırımcının sahip olduğu her bir hisse senedi başına ne kadar kar elde ettiğini gösterir.

Kazanç hisse fiyatlarını yükseltir, bu da yatırımcıların para kazanmasını sağlar. Eğer bir şirketin hisse başına kar miktarı yüksekse bu şirketin elinde yeni yatırımlar yapacak ya da hissedarlara kâr payı olarak dağıtılacak parası var demektir.

Hisse başına kar, şirketin son dönem yıllık ana ortaklık net kar toplamının, pay sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

HBK: Ana Ortaklık Kar/Zarar (Yıllık) / Hisse Adeti (Cari)

Hisse başına kar sayfası açıldığında HBK sütunu verileri büyükten küçüğe sıralı olarak listelenmiştir.