Faaliyet kârı veya zararı, brüt satış kârı veya zararı ile faaliyet giderleri arasındaki farktan doğar ve işletmenin esas faaliyet alındaki net kârını veya zararını gösterir bir sonuçtur. İşletmenin esas faaliyeti alanındaki başarısının ölçülmesi bakımından önemlidir.

Faaliyet kârı veya zararı grubunun olumlu yani kâr çıkması beklenir. Olumsuz bir sonuç olan zarar ise istenmeyen bir durum olarak değerlendirilir.

EFK Büyüme (%): (Esas Faaliyet Karı - Bir yıl önceki Esas Faaliyet Karı ) / Bir yıl önceki Esas Faaliyet Karı *100 formülüyle hesaplanır.

Esas faaliyet kar sayfası açıldığında EFK Büyüme (%) sütunu verileri büyükten küçüğe sıralı olarak listelenmiştir.