PD/DD oranı kullanılarak bir hisse senedi fiyatının pahalı mı ucuz mu olduğu konusunda yorum yapılabilir. Piyasa değerinin defter değerine göre kaç kat olduğunu gösterir. Düşük çıkması tercih edilir.

Piyasa Değeri / Defter Değeri; piyasada oluşan toplam şirket değerinin, şirket öz sermayesine oranını gösterir.

PD/DD:Piyasa Değeri / Defter Değeri (öz sermaye) formülüyle hesaplanır.

Piyasa Değeri: cari hisse adeti * cari kapanış ile hesaplanır. Defter değeri ise öz kaynaklar kaleminin değerini verir.

Defter değerinin altındakiler sayfası açıldığında, PD/DD sütunu verileri küçükten büyüğe sıralı olarak listelenmiştir.