Sektörel Oran Analizi Nedir?

Oran, mali tablolarda yer alan herhangi iki kalem arasındaki ilişkinin basit matematik ifadesi olarak tanımlanabilir. Oranlar firmanın yalnız geçmiş ve mali durumunu değerlendirmek açısından değil, planlama ve kontrol işlemini yerine getirmede ve üçüncü kişilerin özellikle firma ortaklarının, pay senetlerine yatırım yapmak isteyen birikim sahiplerinin ve finansman kurumlarının, firmanın mali durumunu ve gücünü nasıl gördüklerini, değerlendirdiklerini kestirme yönünden de finans yöneticisine yararlıdır.

Sektörel Oran Analizi Nasıl Yorumlanır ?

Hesaplanan oranların değerlendirilmesinde, yorumunda genellikle şu ölçülerden yararlanılır; Hesaplanan oranların, firmanın geçmiş faaliyet dönemlerindeki oranları ile karşılaştırılması. Oranların benzer firmaların oranları veya firmanın faaliyette bulunduğu sektördeki tipik oranlar veya sektör ortalaması ile karşılaştırılması. Benzer firmalar, aynı sektörde yer alan firmalar, benzer mali ve işletme sorunları ile karşılaşabildiklerinden, ilgili firmanın oranları değerlendirilirken, benzer firmaların veya hesaplanmışsa o sektörün tipik oranlarının, aynı hesap dönemine ait olmak koşuluyla, ölçü olarak alınması, karşılaştırmalar yapılması bu yorum şeklinin esasını oluşturur.

Sektörel Oran Analizi Raporlama