Satışları artanlar tablosu, şirketlerin seçilen dönem ve döviz kurları bazında satışlarındaki artışın ve değişimlerinin listelendikleri tablodur. Şirketlerin satış değişimlerini inceleyerek büyüyen ve küçülen şirketleri kolayca tespit edebilir ve satışları artan şirketlerin satışlarındaki artışın istikrarlı olup olmadığına bakabilirsiniz.

Net Değişim

Artan satışlardaki net değişim, şirketlerin seçilen dönemlerdeki satışları arasındaki net farkı gösterir. Net değişim ile şirketlerin satışlarındaki artışların değişimlerini büyüklüklerine göre listeleyerek kolayca analiz edebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Artan satışlardaki yüzde değişim, şirketlerin seçilen dönemlerdeki satışları arasındaki net farkı yüzdesel olarak gösterir. Yüzdesel değişim ile şirketlerin satışlarındaki değişimlerini büyüklüklerine göre listeleyerek kolayca hızlı büyüyen yada küçülenleri analiz edebilirsiniz. Satışları istikrarlı olarak büyüme gösteren şirketler orta ve uzun vadede bunu hisse performanslarına da yansıtır.