Piyasa Çarpanları, şirketlerin değerlemesinde kullanılan analiz araçlarının listelendiği tablodur. Bu tabloda yer alan analiz araçları sektör ve endeks bazında incelenerek şirketlerin fiyatlarının piyasa çarpanlarına göre ucuz olup olmadığı değerlendirmeleri yapılabilir. Fiyat/Kazanç, Piyasa Değeri/Defter Değeri, Hisse Başına Kar gibi değerleme oranlarına göre sektör ortalamalarının altında olan hisseler incelenebilir.

F/K-PD/DD Tablosu (Fiyat/Kazanç – Piyasa Değeri/ Defter Değeri) ile Borsanın ve sektörlerin en değerli şirketlerini listeleyebilirsiniz. Piyasa Değerine göre sıralama yaparak sektörün en değerli şirketlerini görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu hisseler ucuz mu diye bakmak istediğinizde, F/K’ya göre sıralama yapabilirsiniz. Bu analiz, şirketlere ilişkin performans ölçümlerinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

Piyasa Çarpanları tablosunda 9 sütun yer almaktadır.

Net Kar Son 4 Çeyrek TL; Hissenin son bilanço dönemine göre 12 aylık (kaydırılmış/yıllık) olarak hesaplanmış net karlarını gösterir.

Özsermaye TL; Hisse senedinin son bilanço dönemi özsermaye değerini gösterir.

Piyasa Değeri TL; Hisse senedinin cari dönem piyasa değerini gösterir.

Piyasa Değeri Dolar; Hisse senedinin cari dönem piyasa değerini dolar kurunda gösterir.

Piyasa Değeri / Defter Değeri; Piyasada oluşan toplam şirket değerinin, şirket özsermayesine oranını gösterir.

F/K; Fiyat Kazanç Oranı, bir şirket hissesinin piyasadaki fiyatının, hisse başına elde edilen net kar miktarına oranıdır.

Hisse Başına Kar; Hisse senedi başına düşen kar değerini gösterir.

Temettü Verimi %; Seçilen şirketin seçilen tarihten önceki yıl için açıklamış olduğu net temettü üzerinden hesaplanır. Elde ettiği kârı dağıtan şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Seçilen tarihten bir yıl öncesi için temettü açıklamayan şirketlerde sonuç sıfır döner.

Temettü Verimi Brüt %; Seçilen şirketin seçilen tarihten önceki yıl için açıklamış olduğu net temettü üzerinden hesaplanır. Elde ettiği kârı dağıtan şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır. Seçilen tarihten bir yıl öncesi için temettü açıklamayan şirketlerde sonuç sıfır döner.

Halka Açıklık Oranı %; Şirket sermayesinin yüzde kaçlık değerinin halka açık olduğunu gösterir. Yüksek halka açıklık oranı daha fazla miktarda hisse senedinin piyasada olması anlamına gelir ki bu da işlem miktarını (likiditeyi) artıran bir unsurdur.