Şirketlerin özsermayelerini seçilen dönemlere ve görüntülenmek istenen döviz kuruna göre ne oranda azalttığını gösterir. Özsermayelerinin azalması olumsuz değerlendirilir.

Net Değişim

Özsermayesi azalanlardaki net değişim, seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında özsermaye azalışlarındaki net farkı gösterir.

Yüzde Değişim

Özsermayelerdeki yüzde değişim ile seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında özsermayelerdeki azalışların net farkını yüzdesel olarak görebilirsiniz.