Şirketlerin özsermayelerini seçilen dönemlere ve görüntülenmek istenen döviz kuruna göre ne oranda artırdığını gösterir. Özsermayelerinin artması olumlu değerlendirilir.

Net Değişim

Özsermayesi artanlardaki net değişim, seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında özsermaye artışlarındaki net farkı gösterir. Bu analiz ile özsermayesi artan şirketleri listeleyebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Özsermayelerdeki yüzde değişim ile seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında özasermayelerdeki artışların net farkını yüzdesel olarak görebilirsiniz.