Özsermaye değişimleri, şirketlerin toplam özvarlıkları ve bunların değişimlerinin; seçilen dönem, döviz kuru ve sektöre göre listelendiği tablodur. Özkaynaklar şirket içi sağlanan kaynakları gösterir. Özsermaye değişimlerinde şirketlerin öz sermayelerinin artması beklenir. Özvarlıklarını arttırmayı başaran şirketler olası finansal krizlere karşı daha dayanıklıdırlar. Şirketlerin sadece özsermaye değişimlerine değil özvarlık karlılıklarına, özvarlık/aktif toplamına da bakılmalıdır.

Net Değişim

Özsermayelerdeki net değişim, seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında özsermayelerdeki net farkı gösterir. Bu analiz ile özsermayeleri artan ve azalan şirketleri aynı tabloda listeleyebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Özsermayelerdeki yüzde değişim ile seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında özsermayelerdeki net farkı yüzdesel olarak görebilirsiniz. Özsermaye değişimlerindeki büyük artış ve azalışlar detaylı olarak analiz edilmelidir.