Kurumların Takas Saklamalarındaki Hisselerin Sektörel Dağılımları

Seçtiğiniz üyenin saklamasındaki hisselerin sektörel dağılımını gösteren bir rapor ekranıdır. Seçtiğiniz kurumun portföyünde hangi sektörden kaç TL'lik hisse olduğunu ve kurum portföyündeki yüzdesini gösterir. Böylece ilgilendiğiniz kurumun yoğun olarak hangi sektörde pozisyon aldığını tespit edebilirsiniz.

Tablo Sütunlarının açıklamaları:

Rapor ekranında seçtiğiniz kurumun portföyündeki sektörleri; TL toplamlarına göre büyükten küçüğe sıralı olarak inceleyebilirsiniz.

Tablonun alt kısmından sektör seçimi sonrasında bul butonuna tıklandığında o sektöre ilişkin veriler tablonun ilk satırında listelenir. Aynı bölümde toplam sektör sayısını görebilir ve göster butonunu kullanarak, tabloda istediğiniz sayıda sektörün listelenmesini sağlayabilirsiniz.