Kurum Bazında Sektörel Hisse Dağılımları

Seçeceğiniz kurumun, seçeceğiniz sektördeki hisselerin Adet ve TL olarak yüzde kaçını portföyünde bulundurduğunu inceleyebileceğiniz bir rapor ekranıdır.

Oluşturulan raporda seçtiğiniz kurumun seçtiğiniz sektördeki hisselerde kaç Adet hisseye sahip olduğu, bu miktarın hissenin toplam saklama miktarına oranı, TL olarak değerlendirmesi ve sektör toplamı içindeki yüzdesi verilmektedir.

Bu raporda seçtiğiniz üyenin seçtiğiniz sektörde ne oranda portföy tuttuğunu ve seçtiğiniz sektörde ağırlıklı olarak hangi hisseleri tercih ettiğini tespit edebilirsiniz.