Kurum Dağılımı: Şirketin kurum bazında dağılımına ilişkin tablo ve grafiği gösterir. Hisselerin dağılım oranlarına bakarak toplu mu, dağınık mı olduğunu görebilirsiniz.

Kurum Bazında Dağılım