Karşılaştırmalı Analiz Nedir?

Bir şirketin bir yıla ait mali tablo verilerinin incelenmesi o şirket hakkında bir görüş kazandırır. Ancak şirketin gerçek anlamda tanınıp doğru değerlendirmesinin yapılması için yıllar itibariyle mali tablo kalemlerindeki değişmelerin gözden geçirilmesi gerekir. Bunun için bir şirketin birden fazla dönemine ait bilanço ve gelir tablolarındaki mutlak rakamların karşılaştırılması gerekir.

Karşılaştırmalı analizler nasıl yorumlanır?

Karşılaştırmalı analizler, şirketin seçilen dönemler içerisindeki mali yapısını gösterir. Mali yapının karşılaştırmalı olarak görülmesi şirketin faaliyet sonuçlarının zaman içerisindeki eğiliminin ortaya çıkmasını sağlar. Karşılaştırmalı analizler değişim analizleri ile birlikte değerlendirilmelidir. İkiden fazla yıla ait mali tablolardaki mutlak rakamların karşılaştırılması yapılırken birtakım zorluklar doğabilir. Her kalemin mutlak rakamlarını okumak, fark rakamını değerlendirmek artış ve azalışların büyüklüğü ve kalemler arası karşılaştırmasını yaparak anlamlı ilişkiler kurmak bu yolla son derece güç olabilir. Bu nedenle karşılaştırmalı tablolar değişim analizleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Karşılaştırmalı analizleri raporlama