Kâr Değişimleri

Kâr değişimleri, şirketlerin faaliyetlerinden elde ettiği kârın artış ya da azalışlarının seçilen dönem ve döviz kuru cinsinden değişimlerini gösterir. Değişimlerdeki artış ve azalışlar firmanın verimli çalışıp çalışmadığının bir göstergedir. Düzenli olarak kâr açıklayan, kârını arttırmayı başaran şirketler hisse senedi performanslarına da bunu yansıtır. Kâr değişimleri yüksek olan şirketlerde değişimin nedenlerine bakılmalı ve esas faaliyetlerden mi yoksa diğer faaliyet gelirlerinden mi kaynaklandığı incelenmelidir.

Net Değişim

Net Değişim, şirketlerin faaliyetleri sonucunda elde ettiği karın yada zararın seçilen dönem ve istenen döviz kuruna göre net farkını gösterir. Net değişimler; seçilen endeks, sektör ve risk grubuna göre yapılabilir.

Yüzde Değişim

Şirketlerin faaliyetlerinden elde ettiği karın seçilen dönem ve istenen döviz kuruna göre yüzdesel değişimini gösterir. Yüzdesel kâr değişimlerinde görülen çok yüksek değerler incelenmeli, öne çıkan şirketlerin kâr değişimlerinin nedenlerine bakılmalıdır.