Fiyatı ve ağırlıklı ortalaması düşen hisselerin listelendiği rapor ekranıdır. Hisse senedinin fiyatı düşerken ağırlıklı ortalama fiyatı da düşüyorsa bu ağırlıklı ortalamanın hissedeki düşüşü desteklediğini gösterir. Hissenin diğer göstergeleri de göz önünde bulundurularak yeni alımların ve mevcut pozisyonların yeniden gözden geçirilmesi gerekir.

Fiyat ve Ağırlıklı Ortalama Fiyatı Düşenler tablosunda 10 sütun yer almaktadır.

Önceki Kapanış; Hisse senedinin seçilen tarihe göre “Önceki Kapanış” fiyatını gösterir.

Önceki Ağırlıklı Ortalama Fiyatı; Hisse senedinin seçilen tarihe göre Önceki İşlem Hacmi değerinin Önceki İşlem Adedi değerine bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.

Kapanış; Hisse senedinin seçilen gün içerisindeki kapanış fiyatını gösterir.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat; Hisse senedinin seçilen tarihe göre İşlem Hacmi değerinin İşlem Adedi değerine bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.

Net Değişim (Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre net değişimi göstermektedir.

% Değişim (Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre yüzde değişimini göstermektedir.

Net Değişim (Ağırlıklı Ortalama Fiyat); Hisse senedinin seçilen tarihe göre Ağırlıklı Ortalama Fiyat Değerinin Önceki Ağırlıklı Ortalama Fiyat Değerine göre değişimini göstermektedir.

% Değişim (Ağırlıklı Ortalama Fiyat); Hisse senedinin seçilen tarihe göre Ağırlıklı Ortalama Değerinin Önceki Ağırlıklı Ortalama Değerine göre yüzde değişimini göstermektedir.

İşlem Adedi; Hisse senedinin seçilen tarihe göre toplam işlem miktarını gösterir.

İşlem Hacmi; Hisse senedinin seçilen tarihe göre gerçekleştirilen toplam işlem hacmini gösterir.

Bu tablo % Değ (Kapanış) sütunundaki verilere göre küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır.