Şirketlerin finansal performanslarını büyüme analizleri, karşılaştırmalı analizler, sektörel oran analizleri, net karlar, net satışlar, toplam aktifler, toplam borçlar, özsermayeler ve piyasa çarpanları ile ölçebilirsiniz. Finansal Analiz ile şirketlerin bilançolarında öne çıkan kalemlerdeki değişimleri bütün şirketler için pratik bir şekilde listeleyebilirsiniz. Şirketlerin mali performanslarını ölçmede kullanılan bu analiz yöntemleri ile Borsa İstanbul’da işlem gören bütün şirketleri birkaç saniye içerisinde sıralayabilirsiniz. Yaptığınız sıralamalar; seçtiğiniz dönem, döviz kuru, endeks, sektör ve risk guruplarına göre isim sırasına göre gelecektir. Ancak net değişim ve net farka göre sıralamalar yaparak temel analiz açısından finansal performansını artıran şirketleri listeleyebilirsiniz.

Finansal Analiz Başlığı altında 9 ana menü bulunmaktadır:

I- Büyüme Analizleri

II- Karşılaştırmalı Analizler

III- Sektörel Oran Analizleri

IV- Net Karlar

V- Net Satışlar

VI- Toplam Aktifler

VII- Toplam Borçlar

VIII- Özsermayeler

IX- Piyasa Çarpanları