Kurumların Saklamasında Bulunan Hisselerin Endeks Bazında Toplam TL Tutarları

Seçtiğiniz üyenin saklamasındaki hisselerin sektörel dağılımını gösteren bir rapor ekranıdır. Seçtiğiniz kurumun portföyünde hangi sektörden kaç TL'lik hisse olduğunu ve kurum portföyündeki yüzdesini gösterir. Böylece ilgilendiğiniz kurumun yoğun olarak hangi sektörde pozisyon aldığını tespit edebilirsiniz.

Rapor ekranında seçtiğiniz kurumun portföyündeki sektörleri; TL toplamlarına göre büyükten küçüğe sıralı olarak inceleyebilirsiniz.