Değişim Analizi Nedir?

Değişim analizleri incelenen firmanın gelişme yönü hakkında fikir verecek bilgileri sağlar. Bu bilgiler firmanın gelecekteki gelişmesi hakkında tahminlerde bulunma yönünde yararlıdır. Koşullarda büyük bir değişiklik olmadığı sürece, firmanın geçmişteki eğilime uygun bir gelişme göstereceği tahmin edilebilir.

Değişim Analizi Nasıl Yorumlanır?

Değişim analizlerinde değişiklikler net ve yüzdesel değişim olarak ifade edildikten sonra önemli değişme gösteren kalemlerin daha derin incelenmesi için seçilmesi gerekir. Analiz yapmak, yalnız mali tablolarda yer alan kalemlerdeki değişimleri saptamak değil, bu değişikliklerin nedenlerini araştırmak ve gelişmelerin firma açısından olumlu yönde olup olmadığını ortaya koymaktır. Finnet akıllı tablolarının genel özelliği sayesinde yüzdesel ya da net değişimlerin üzerine basıldığında yüksek değişim içeren kalemleri hemen tespit edebilmek mümkün. Bu kalemlerin büyüklüğüne ve yüzdesel değişimine bakılarak neden artmış ya da azalmış olduğunun araştırılması, diğer kalemlerdeki farklar ile ilişkilerin kurulması incelenen firma hakkında yorum yapmayı kolaylaştırır.

Değişim analizlerini raporlama