Borç değişimleri, şirketlerin seçilen dönem ve döviz kuruna göre borçlarındaki artış ve azalışlarını gösterir. Borçların artış eğiliminde olması istenen bir durum değildir. Borçlanma oranındaki aşırı düşüş ve yükselişler, önceki dönemlerle kıyaslanarak bir trend oluşturup oluşturmadığı takip edilmelidir.

Net Değişim

Borçlardaki net değişim, şirketlerin seçilen dönemlerdeki borçlarının net farkı gösterir. Net değişim ile şirketlerin borçlarındaki değişimleri büyüklüklerine göre listeleyerek borcu artan ve azalan şirketleri kolaylıkla analiz edebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Borçlardaki yüzde değişim, şirketlerin seçilen dönemlerdeki borçlarının net farkını yüzdesel olarak gösterir. Yüzdesel değişim ile şirketlerin borç değişimlerini büyüklüklerine göre listeleyerek aşırı borçlanan, borcu az olan şirketleri hemen listeleyebilirsiniz.