Şirketlerin aktiflerinin seçilen dönemlere ve görüntülenmek istenen döviz kuruna göre ne oranda azaldığını gösterir. Aktiflerin azalması olumsuz değerlendirilir.

Net Değişim

Aktifleri azalanlardaki net değişim, seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında aktif azalışlarındaki net farkı gösterir. Bu analiz ile aktifleri azalan şirketleri listeleyebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Aktiflerdeki yüzde değişim ile seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında aktiflerdeki azalışın net farkını yüzdesel olarak görebilirsiniz.