Şirketlerin aktiflerini seçilen dönemlere ve görüntülenmek istenen döviz kuruna göre ne oranda artırdığını gösterir. Aktiflerin artması olumlu değerlendirilir.

Net Değişim

Aktifleri artanlardaki net değişim, seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında aktif artışlarındaki net farkı gösterir. Bu analiz ile aktifleri artan şirketleri listeleyebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Aktiflerdeki yüzde değişim ile seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında aktiflerdeki artışın net farkını yüzdesel olarak görebilirsiniz.