Aktif Değişimleri, şirketlerin toplam aktiflerinin ve bunların değişimlerinin seçilen dönem, döviz kuru ve sektöre göre listelendiği tablodur. Aktiflerdeki artış ve azalışları takip ederek şirketlerin varlık değişimlerini görebilirsiniz.

Net Değişim

Aktiflerdeki net değişim, seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında aktiflerdeki net farkı gösterir. Bu analiz ile aktifleri artan ve azalan şirketleri aynı tabloda listeleyebilirsiniz.

Yüzde Değişim

Aktiflerdeki yüzde değişim ile seçilen dönem, döviz kuru ve sektör bazında aktiflerdeki net farkı yüzdesel olarak görebilirsiniz. Aktif değişimlerindeki büyük artış ve azalışlar şirketlerin varlıklarındaki büyük değişimleri gösterir. Bu nedenle bu şirketler detaylı hisse analizlerinde incelenebilir.