Ağırlıklı ortalama fiyatı önceki güne göre azalan hisselerin listelendiği rapor ekranıdır. Ağırlıklı ortalama fiyatlarında düşüş olan hisselerin detay analizlerinde teknik göstergeleri takip edilerek güç kaybedip kaybetmedikleri incelenebilir.

Ağırlıklı Ortalama En Çok Kaybettiren Hisseler tablosunda 9 sütun yer almaktadır.

Önceki Kapanış; Hisse senedinin seçilen tarihe göre "Önceki Kapanış" fiyatını gösterir.

En Düşük; Hisse senedinin seçilen tarihteki "En düşük" fiyatını gösterir.

En Yüksek; Hisse senedinin seçilen tarihteki "En Yüksek" fiyatını gösterir.

Kapanış; Hisse senedinin seçilen tarihteki "Kapanış" fiyatını gösterir.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat; Hisse senedinin seçilen tarihteki İşlem Hacmi değerinin İşlem Adedi değerine bölünmesiyle elde edilen ağırlık ortalama fiyatını gösterir.

Net Değişim (Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre net değişimini göstermektedir.

% Değişim(Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre yüzde değişimini göstermektedir.

İşlem Adedi; Hisse senedinin seçilen tarihteki toplam işlem miktarını gösterir.

İşlem Hacmi; Hisse senedinin seçilen tarihteki toplam işlem hacmini gösterir.

Bu tablo % Değişim (Ağırlıklı Ortalama) sütunundaki verilerin küçükten büyüğe göre sıralı olmasıyla listelenmiştir.