Ağırlıklı ortalama fiyatı artan ve işlem adedi düşen hisselerin listelendiği rapor ekranıdır.

İşlem miktarı piyasanın gücü hakkında bilgi verdiğinden ağırlıklı ortalama fiyatın yükselmesi veya düşmesi sırasında işlem miktarı yüksek olduğu takdirde ağırlıklı ortalama fiyat aynı yönlerde hareket etmeye devam edeceklerdir. Bir başka deyimle yükselmekte iseler yükselmeye, düşüyorlarsa da düşmeye devam edeceklerdir. Azalmaya başlayan işlem miktarları akımın yön değiştirmeye veya senetlerin bir sıkışma bölgesine girmeye hazırlandıkları mesajını vermektedirler.

Uzun süreç içinde yapılan analizler sonucu geçerliliği ispat edilmiş kurdan bir tablo halinde özetleyebiliriz.

AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT İŞLEM MİKTARI SENET HAREKETİ
YÜKSELMEKTE ARTMAKTA YÜKSELECEK
YÜKSELMEKTE AZALMAKTA DÜŞECEK
DÜŞMEKTE ARTMAKTA DÜŞECEK
DÜŞMEKTE AZALMAKTA YÜKSELECEK

Gözden kaçırılmaması gerekli olan nokta yukarıdaki tabloda verilen bilgilerin değişmez kurallar olmayacağıdır.

İşlem Adedi Ve Fiyatı Artan Hisseler tablosunda 9 sütun yer almaktadır.

Önceki Ağırlıklı Ortalama Fiyatı;Hisse senedinin seçilen tarihe göre Önceki İşlem Hacmi değerinin Önceki İşlem Adedi değerine bölünmesiyle elde edilen değeri gösterir.

Kapanış; Hisse senedinin seçilen tarihteki "Kapanış" fiyatını gösterir.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat; Hisse senedinin seçilen tarihteki İşlem Hacmi değerinin İşlem Adedi değerine bölünmesiyle elde edilen ağırlık ortalama fiyatını gösterir.

% Değişim(Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre yüzde değişimini göstermektedir.

% Değişim (Ağırlıklı Ortalama Fiyat);Hisse senedinin seçilen tarihe göre Ağırlıklı Ortalama Fiyat Değerinin Önceki Ağırlıklı Ortalama Fiyat Değerine göre yüzde değişimini göstermektedir.

Önceki İşlem Adedi;Hisse senedinin seçilen tarihe göre toplam önceki işlem miktarını gösterir.

İşlem Adedi; Hisse senedinin seçilen tarihteki toplam işlem miktarını gösterir.

% Değişim (İşlem Adedi); Hisse senedinin seçilen tarihe işlem adedinin önceki işlem adedine göre yüzde değişimini gösterir.

İşlem Hacmi; Hisse senedinin seçilen tarihteki toplam işlem hacmini gösterir.

Bu tablo % Değişim (Ağırlıklı Ortalama) sütunundaki verilere göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.