Fiyatı artan ve işlem adedi düşen hisselerin listelendiği rapor ekranıdır. İşlem miktarı piyasanın gücü hakkında bilgi verdiğinden fiyatların yükselmesi veya düşmesi sırasında işlem miktarı yüksek olduğu takdirde fiyatlar aynı yönlerde hareket etmeye devam edeceklerdir. Bir başka deyimle yükselmekte iseler yükselmeye, düşüyorlarsa da düşmeye devam edeceklerdir. Azalmaya başlayan işlem miktarları akımın yön değiştirmeye veya senetlerin bir sıkışma bölgesine girmeye hazırlandıkları mesajını vermektedirler.

Uzun süreç içinde yapılan analizler sonucu geçerliliği ispat edilmiş kurdan bir tablo halinde özetleyebiliriz.

FİYAT İŞLEM MİKTARI SENET HAREKETİ
YÜKSELMEKTE ARTMAKTA YÜKSELECEK
YÜKSELMEKTE AZALMAKTA DÜŞECEK
DÜŞMEKTE ARTMAKTA DÜŞECEK
DÜŞMEKTE AZALMAKTA YÜKSELECEK

Gözden kaçırılmaması gerekli olan nokta yukarıdaki tabloda verilen bilgilerin değişmez kurallar olmayacağıdır.

Fiyat Artan İşlem Adedi Düşenler tablosunda 9 sütun yer almaktadır.

Önceki Kapanış; Hisse senedinin seçilen tarihe göre "Önceki Kapanış" fiyatını gösterir.

Kapanış; Hisse senedinin seçilen gün içerisindeki kapanış fiyatını gösterir.

Net Değişim (Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre net değişimi göstermektedir.

% Değişim (Kapanış); Hisse senedinin seçilen tarihe göre, Önceki Kapanış fiyatına göre yüzde değişimini göstermektedir.

Önceki İşlem Adedi; Hisse senedinin seçilen tarihe göre toplam önceki işlem miktarını gösterir.

İşlem Adedi; Hisse senedinin seçilen tarihe göre toplam işlem miktarını gösterir.

Net Değişim (İşlem Adedi); Hisse senedinin seçilen tarihteki işlem adedinin önceki işlem adedine göre değişimini gösterir.

% Değişim (İşlem Adedi); Hisse senedinin seçilen tarihteki işlem adedinin önceki işlem adedine göre yüzde değişimini gösterir.

İşlem Hacmi; Hisse senedinin seçilen tarihe göre gerçekleştirilen toplam işlem hacmini gösterir.

Bu tablo % Değişim (Kapanış) sütunundaki verilere göre büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.